85%

Wordpress

70%

HTML & CSS

90%

Adobe

90%

Microsoft

Digitala marknadsföring

Pluggar på Shaw Acadamy på en kurs i digitala marknadsföring.

Nuvarande (2017)

Företagagare

Jag är en frilans fotograf som erbjuds tjänster inom personlig varumärke, personalbilder,  redaktionellt och kommersiellt bildmaterial till företag, organisationer, tidskrifter samt porträtt och bröllopsfotografering mot privatperson. Innehar F-skattsedel.

Klicka här för mer info om tjänstenIdag

Administrationsansvarig

Jag är administrationsansvarig för en privat förskola. Uppdrag inkluderar marknadsföring, underhåll av hemsidan, informatör, rekrytering av nya familjer.

  • Uppdatera hemsidan med aktuellt information och bilder
  • Ta hand om Social Media marknadsföring
  • Skicka ut information till medlem och guida nya familj in i organisationen
  • Hålla informationsträff med föreläsningar om föreningen
Mer info om företaget2014 - Idag

Forskningsprojekt assistant 2010-2011

Jobbade för Institutionen för Samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund med uppdrag i Miljö och Samhällsvetenskap forskning.  Jag var projektansvarig för att bygga upp och utföra en enkät med frågor om kunskap och attityd gentemot påverkan av klimatförändring och risk i samhället.

2010-2011

Transport analytiker

Jag jobbade för Statens institut för kommunikationsanalys (nuvarande namn Trafikanalys) här i Östersund. Jobbade med Emissioner och emissionsfaktorer från den svensk transportsystem. Jag var projektansvarig för beräkning av schablonvärde emissionsfaktorer för de fyra huvud transportslag: väg, sjöfart, luftfart och järnväg. Övriga uppdrag var att delta i olika projekt t.ex. Måluppföljning 2008 och Utvecklad Måluppföljning; Nationella granskningen av trafikverkens årliga klimatrapportering enligt Kyotoprotokollet.

2009-2010

TRAFIKSÄKERHETSSPECIALIST 2007-2008

Avdelning Samhälle,  Vägverket Region Stockholm

Studier utifrån dödsolyckor – djupstudier; funktionellt ansvarig i diverse investeringsprojekt och databas; inventeringsarbete i samband med ärendehantering.

2007-2008

MAGISTEREXAMEN 2007

Med inriktning mot Ekoteknik och Hållbar Utveckling

Mittuniversitetet, Östersund, Sverige

Läs mer2007

Civilingenjör 2005

Avdelning för vägtrummor och broar

Beräkning av byggnadskostnader; projektledare för byggnadsprojekt inom drift och underhåll; besiktigade och rekommenderade underhållsarbete för vägtrummor och broar.

2005

EXAMEN I CIVILINGENJÖR/VÄG OCH VATTEN BYGGNADSTEKNIK

Specialiserad på strukturella byggnaden

The University of Western Ontario (UWO), Canada

2004

Civilingenjörkandidat 2001-2003

Avdelning för Drift och Underhåll

Upprätta kontrakt, inspektion och planer för ev. fortsatt underhåll; översyn och remissyttrande kring planerade vägbyggen; efterforskningar kring anspråk av mark.

2001-2003

Computer Graphic Specialist och Projektledare

FedexKinkos, Kanada

Design, kopior och tryck

Hjälpa kunder hitta kreativa lösningar till deras grafik-, layout- och tryckbehov.

1998-2005